Elkészült - és a napokban papír alapon is a háztartásokba kerül - Tamási város 2020. évi rendezvénynaptára. Számos hagyományos és újszerű programmal várják a szervezők a városban élőket és az ide látogatókat az egész év során. Találkozzunk Tamásiban a rendezvényeken!

Tisztelt Tamási Lakosok!
 
Örömmel tudatjuk, hogy elkészült Tamási Város új logója, melyet Tamási város jól ismert címere mellett használni kívánunk.

Fotók Tamási életéből

AKTUALITÁSOK
 • Tájékoztatás fakivágásról

  Tájékoztatás fakivágásról

  Tisztelt Lakosság!

  Önkormányzatunk fakataszteri nyilvántartása szerint kivágásra javasolt faegyedek vágását végzi az alábbi közterületeken.

  Tovább

 • Megkezdődik a Tamási I. Világháborús emlékmű renoválása

  Megkezdődik a Tamási I. Világháborús emlékmű renoválása

  Tisztelt Lakosok!

  Tamási Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be "Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékmű állítása" témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK CP-02 jelű pályázatra, amelyet elnyert.

  Tovább

 • Vuhani koronavírus járvány - tájékoztatás

  Vuhani koronavírus járvány - tájékoztatás

  Tisztelt Lakosság!

  Amint az Önök előtt is bizonyára ismert 2020. január 30. napjá n a WHO a kínai Vuhanból elindult koronavírus járvány miatt a globális egészségügyi vészhelyzetekre kidolgozott protokollt léptette életbe. Magyarországon a Kormány felállította a járvány elleni védekezésért felelős Operatív Törzset.

  Tovább

 • Ebtartás tájékoztató

  Ebtartás tájékoztató

  Tisztelt ebtartó, ebtulajdonos!

  Tájékoztatjuk, hogy hazánkban 2013. január 1. óta, minden 4 hónaposnál idősebb eb, csak az állat egyedi azonosítását lehetővé tevő transzponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható.

  Tovább

 • Felhívás sportegyesületek vezetőinek 2020

  Felhívás sportegyesületek vezetőinek 2020

  Felhívom a tamási városi sportegyesületek vezetőinek figyelmét, hogy az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 11/2009. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet 5/D. § (1) bekezdése alapján a 2020. évi támogatási kérelem (1. számú melléklet) benyújtási határideje 2020. február 29.

  Tovább

 • Képviselői fogadóórák 2020. februárjában és márciusában

  Képviselői fogadóórák 2020. februárjában és márciusában

  Tamási Város Önkormányzata tájékoztatja Önöket, hogy a Tamási Város Önkormányzati képviselő - testületének képviselői 2020. február és március hónapokban az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal kis tanácskozótermében (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.).

  Tovább

 • Elindult Tamásiban a WiFi4EU program

  Elindult Tamásiban a WiFi4EU program

  Örömmel értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi helyszínek körzetében ingyenes internet érhető el a WiFi4EU programnak köszönhetően:

  Tovább

 • Tájékoztatás magyarországi madárinfluenzáról

  Tájékoztatás magyarországi madárinfluenzáról

  BAROMFITARTÓK FIGYELMÉBE

  A madárinfluenza házi- és vadon élő madarak vírusos megbetegedése, amely az állatok elhullásához vezet.

  Tovább

 • Elkészült Tamási város 2020. évi rendezvénynaptára

  Elkészült Tamási város 2020. évi rendezvénynaptára

  Elkészült - és a napokban papír alapon is a háztartásokba kerül - Tamási város 2020. évi rendezvénynaptára. Számos hagyományos és újszerű programmal várják a szervezők a városban élőket és az ide látogatókat az egész év során. Találkozzunk Tamásiban a rendezvényeken!

  Tovább

 • Lakossági tájékoztató a helyi építési szabályzat módosításáról

  Lakossági tájékoztató a helyi építési szabályzat módosításáról

  Tájékoztatjuk a Tamási lakosokat, hogy a Tamási város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé, a Nyírfa sornál található társasházas terület és környezete építési övezeti besorolását illetően annak érdekében, hogy a többlakásos lakóépületeket érintő építési engedélyköteles fejlesztések megvalósulhassanak.

  Tovább

 • Tájékoztatás a gyepmesteri tevékenységről

  Tájékoztatás a gyepmesteri tevékenységről

  Tamási Város Önkormányzata az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel kötött szerződés alapján gondoskodik a gyepmesteri feladatok ellátásáról. A szerződés keretében a Társaság a település közigazgatási területén gondoskodik a bejelentett és szabadon kóborló, illetve sérült kutyák összegyűjtéséről, elszállításáról és gondozásáról. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Törvény) 5. § (1) bekezdése értelmében az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. A Törvény 8. §-a szerint az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos.

  Tovább

 • Változás a termőföld adásvételi szerződések hirdetményi úton történő közzététele során benyújtandó dokumentumokban

  Változás a termőföld adásvételi szerződések hirdetményi úton történő közzététele során benyújtandó dokumentumokban

  A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 2020. január 1. napi hatállyal módosította többek között a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényt (Földforgalmi törvény), a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CXXII. törvényt (Fétv.), továbbá az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendeletet (Elökr.) is.

  Tovább

 • Hirdetmény óvodai, bölcsődei beiratkozásra a 2020/2021. nevelési évre vonatkozóan

  Hirdetmény óvodai, bölcsődei beiratkozásra a 2020/2021. nevelési évre vonatkozóan

  Tamási Város Önkormányzata, mint a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde fenntartója a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg.

  Tovább

 • Pályázati kiírás GYÓGYÁSZATI RÉSZLEG kialakítására és üzemeltetésére

  Pályázati kiírás GYÓGYÁSZATI RÉSZLEG kialakítására és üzemeltetésére

  Tamási Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában álló tamási 1875/9 hrsz., természetben a Tamási, Hársfa u. 3. szám alatti ingatlan (fürdő) meghatározott helyiségeiben történő gyógyászati részleg kialakítására és annak üzemeltetésére vonatkozóan üzemeltető kiválasztására versenyeztetés útján nyilvános pályázatot ír ki Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2000. (IV. 3.) 27.§-a alapján.

  Tovább

 • Pályázati kiírás SPORTOK HÁZA meghatározott helyiségeinek bérbeadására, hasznosítására

  Pályázati kiírás SPORTOK HÁZA meghatározott helyiségeinek bérbeadására, hasznosítására

  Tamási Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévő Tamási Honvéd u. 2. hrsz 112. alatti Sportok Háza létesítmény meghatározott helyiségeinek bérbeadására, hasznosítására vonatkozóan a bérlő kiválasztására versenyeztetés útján, nyilvános pályázatot ír ki Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2000. (IV. 3.) 27.§-a alapján.

  Tovább

 • Tájékoztató ásott vagy fúrt kutak engedélyeztetéséről

  Tájékoztató ásott vagy fúrt kutak engedélyeztetéséről

  Tisztelt Tamási Lakosok!

  A jelenleg hatályos szabályozás alapján az alábbi tájékoztatást adjuk az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak fennmaradási és üzemeltetési engedélyeztetéséről.

  Tovább

 • Kérdőív Tamási város helyi klímastratégiájának kidolgozásához

  Kérdőív Tamási város helyi klímastratégiájának kidolgozásához

  Tisztelt Lakosság!

  Tamási Város Önkormányzatának a „Tamási város helyi klímastratégiájának kidolgozása és a település lakosságának klímatudatosságát erősítő szemléletformálás” című pályázata pozitív elbírálásban részesült.

  Tovább

 • Tájékoztatás valamennyi volt Tamási Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat tagja részére

  Tájékoztatás valamennyi volt Tamási Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat tagja részére

  Tisztelt volt Társulati Tag!

  Tamási Város Önkormányzata a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0077 pályázat keretében megvalósította a Tamási Város szennyvízelvezetésének és-tisztításának utolsó ütemét, ennek keretében a még nem csatornázott utcákra a szennyvízvezeték bevezetésre került. A beruházás megvalósításához víziközmű társulat alakult Tamási Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat néven annak érdekében, hogy a beruházás megvalósításához hiányzó forrás bevonásra kerülhessen.

  Tovább

 • Állásajánlat Hatósági irodavezető munkakör betöltésére

  Állásajánlat Hatósági irodavezető munkakör betöltésére

  Tamási Város Jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Tamási Polgármesteri Hivatalnál Hatósági irodavezető munkakör betöltésére

  Tovább

 • Tájékoztatás a Tamási Polgármesteri Hivatal létrejöttéről, szervezeti változásáról

  Tájékoztatás a Tamási Polgármesteri Hivatal létrejöttéről, szervezeti változásáról

  Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. december 31. napjával megszűnt, 2020. január 1. napjával jogutód a Tamási Polgármesteri Hivatal (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.)

  Tovább

 • Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás 2020. évi rendjéről

  Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás 2020. évi rendjéről

  Társaságunk az elmúlt évekhez hasonlóan 2020-ban is térítésmentesen végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést. Havonta két-három alkalommal lehetősége van az újrahasznosítható, illetve a komposztálható hulladék elszállíttatására az előre meghirdetett szállítási napokon.

  Tovább

 • Felkészülés a téli időjárásra

  Felkészülés a téli időjárásra

  Rendkívüli havazás – hóviharok

  A rendkívüli téli időjárás alatt általában a hideg hőmérsékleten lehulló nagy mennyiségű csapadékot értjük, mint amilyen a havazás vagy az ónos eső. Természetesen a nagy hideg önmagában is komoly probléma lehet, de a mi éghajlatunkon kevésbé jellemző, hogy ez csapadékos idővel együtt jelenjen meg. Különösen ritka esetben az is előfordulhat, hogy felhőszakadás jellegű eső hulljon rendkívül hideg és fagyos talajra, amelyen a csapadék azonnal jéggé fagy. Ez a jelenség az ún. „jégvihar”, amely nálunk – szerencsére – ritka. A hóviharok és a rendkívüli havazás annál gyakoribb jelenség, amely a mérsékelt, kontinentális éghajlatú országokban egyáltalán nem korlátozódik csak a téli hónapokra, hanem késő ősszel és kora tavasszal is megtörténhetnek.

  Tovább

 • Tájékoztatás téli rezsicsökkentéssel kapcsolatosan

  Tájékoztatás téli rezsicsökkentéssel kapcsolatosan

  Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Kormány 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozata értelmében a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatására voltak jogosultak a 2019. évben.

  Tovább

 • Felhívás sportegyesületek vezetőinek 2019

  Felhívás sportegyesületek vezetőinek 2019

  Felhívom a tamási városi sportegyesületek vezetőinek figyelmét, hogy az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 11/2009. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet 5/D. § (2) bekezdése alapján a 2019. évi támogatásról a melléklet szerinti adatlapon kell elszámolni 2019. december 31. napjáig.

  Tovább

 • Indulhat a bölcsőde bővítése

  Indulhat a bölcsőde bővítése

  Örömmel értesítjük a város lakosságát, hogy a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című felhívására benyújtott, TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002 azonosítószámú kérelmünket a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 349.603.390,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

  Tovább

 • Üdülőépület rendeltetésmódosításával kapcsolatos tájékoztatás

  Üdülőépület rendeltetésmódosításával kapcsolatos tájékoztatás

  Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

  Ezúton tájékoztatja Tamási Város Önkormányzata a tisztelt Üdülőtulajdonosokat, hogy 2019. október 10-től lehetőség nyílt az üdülőépületek lakóépületté történő minősítésére. A tulajdonosok kérésére önkormányzatunk módosította helyi építési szabályzatát (HÉSZ): a korábban Üh-1 és Üh-2 jelű üdülőterületek Lke-5 és Lke-8 jelűkertvárosias lakóterület besorolást kaptak - biztosítva ezáltal a lakóépületek létesítésének, üdülőépületek rendeltetésváltozásának lehetőségét. Az övezet módosítása nem vonja maga után az épületek automatikus rendeltetésváltozását, csupán lehetőséget biztosít az átminősítésre.

  Tovább

 • Tájékoztató a polgármester és az alpolgármester ügyfélfogadásáról

  Tájékoztató a polgármester és az alpolgármester ügyfélfogadásáról

  Tisztelt Lakosok!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy előre történő bejelentkezés alapján Porga Ferenc polgármester és Széles András alpolgármester az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást.

  Tovább

 • Közvilágítás működésével kapcsolatos hibabejelentési lehetőségek

  Közvilágítás működésével kapcsolatos hibabejelentési lehetőségek

  Tisztelt Lakosság!

  Ismételten tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a közvilágítási hálózat működésével kapcsolatos hibabejelentést az üzemeltetéssel megbízott Építő és Városüzemeltető Kft-nek tehetik meg az alábbi csatornák valamelyikén:

  Tovább

 • Szelektív hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztatás

  Szelektív hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztatás

  Tisztelt Lakosság!

  Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a lakóingatlanoknál keletkezett szelektíven gyűjthető hulladékokat az alábbi időpontokban fogja elszállítani a szolgáltató.

  Tovább

Kiadványaink

KIADVÁNYAINK

Tamási táj, Tamási Közlöny

Közérdekű adatok

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Szervezet, tevékenység, gazdálkodás

ÜGYINTÉZÉSI KALAUZ

ÜGYINTÉZÉSI KALAUZ

Segítség ügyintézéshez

Dokumentumtár

DOKUMENTUMTÁR

Rendeletek, nyomtatványok, szabályzatok, költségvetések

ESEMÉNYEK

TÉLI TÚRA - Hogyan pihen a természet?

Ki alszik téli álmot? Hogyan pihennek a növények és állatok télen? Hivatásos túravezetőink a Téli álom-kvíz mellett többek között ezekről is szót ejtenek a november végi túra során.

Időpont: 2019-11-23
Helyszín: Találkozóhely: Ökoturisztikai Látogatóközpont

Tovább

KIEMELT TARTALOM
Élvezd Tamásit - Tamási Imázs Videó

Élvezd Tamásit - Tamási Imázs Videó

Tisztelt Látogatók! Tekintsék meg Tamási Városról készült imázs videót!

Tovább

PÁLYÁZATI SIKEREINK
EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei