Pro Urbe díjasaink
2019.10.25. 16:57

A „Pro Urbe Tamási” kitüntetés olyan személyeknek vagy szervezeteknek adományozzuk, akik illetve amelyek tevékenysége a város gazdasági, társadalmi, kulturális stb. életében, fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult.

Tovább

Dr. Várady János Díjasaink
2019.10.25. 16:00

A Dr. Várady János Díjat a városban az egészségügy vagy a szociálpolitika területén kiemelkedő munkát végzett személyeknek adományozza városunk.

Tovább

Tamási Város Testneveléséért és Sportjáért
2019.10.25. 12:52

A „Tamási Város Testneveléséért és Sportjáért” kitüntetést olyan személyeknek adományozza városunk, akik hosszú évek óta szervezik a város sportegyesületeinek munkáját, és segítik más sporteseményeinek megrendezését, gondoskodnak a sportolók felkészítéséről és mindezek támogatásáról.

Tovább

Tamási város jó tanulója - jó sportolója
2019.10.25. 12:43

A „Jó tanuló - Jó sportoló” kitüntetést olyan személyeknek adományozza városunk, akik az előző tanévben az alapfokú oktatási intézményben 4,5., a középfokú oktatási intézményben 4,3., vagy annál magasabb tanulmányi átlagot értek el és az előző oktatási évben eredményesen szerepeltek hazai és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon, egyéni és csapatsportágakban.

Tovább

Az Év Rendőrei
2019.10.24. 16:07

Az Év Rendőre kitüntető címet olyan, a Tamási Rendőrkapitányságon szolgáló rendőröknek adományozza városunk, akik szakmai munkájukkal kiemelkedően hozzájárulnak városunk közbiztonságához, és emberi magatartásukkal is méltónak bizonyulnak az elismerésre.

Tovább

Díszpolgáraink
2019.10.24. 15:17

A „Tamási Város Díszpolgára” kitüntető címet olyan, a tevékenységüket nemzetközi vagy országos szinten kiemelkedően művelő személyeknek adományozza városunk, akik származásukkal vagy munkásságukkal kötődnek Tamási városához, vagy a tevékenységük a városunk fejlődésére gyakarolt hatása nagy jelentőségű.

Tovább

Év Polgárőrei
2017.10.30. 15:23

Az „Év Polgárőre” kitüntető címet annak a polgárőrnek adományozzuk, aki a városban közbiztonság és a rend fenntartása, annak javítása érdekében tartósan kiemelkedő munkát végez és alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a közbizalmat vagy aki rendkívüli helyzetben kiemelkedő, példaértékű egyéni tevékenységről tesz tanúságot.

Tovább

Érdemes közalkalmazottaink
2017.10.30. 15:15

A „Tamási Város Érdemes Közalkalmazottja” kitüntető címet olyan közszolgálati jogviszonyban lévő személyeknek adományozzuk, akik közalkalmazottként a hivatásuk gyakorlása során hosszú ideig kiemelkedő munkát végeztek a szakterületükön, és emberi magatartásukkal is érdemessé váltak az elismerésre.

Tovább

Érdemes köztisztviselőink
2017.10.30. 14:59

A „Tamási Város Érdemes Köztisztviselője” kitüntető címet olyan közszolgálati jogviszonyban lévő személyeknek adományozzuk, akik a közigazgatásban hosszú ideig kiemelkedő szakmai munkát végeztek, és emberi magatartásukkal is érdemessé váltak az elismerésre.

Tovább

Érdemes pedagógusaink
2017.10.30. 14:55

A „Tamási Város Érdemes Pedagógusa” kitüntető címet azoknak a pedagógusoknak adományozzuk, akik a pedagógus hivatás gyakorlása során hosszú ideig kiemelkedő szakmai munkát végeztek az oktatás és nevelés területén, továbbá emberi magatartásukkall is érdemessé váltak az elismerésre.

Tovább

Kitüntetett sportolóink
2016.11.11. 08:49

A „Tamási Város Sportembere” kitüntető címet olyan tamási sportemebnek adományozzuk, aki nemzetközi szinten kiemelkedő sporteredményt ért el és ezzel hozzájárult Tamási város jó hírnevének öregbítéséhez.

Tovább

1
EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei