Székhely cím: 7090 Tamási, Deák Ferenc utca 6-8.
Telefonszám: 06-74-471-127
Fax: 06-74-471-324
Adószám: 18852709-1-17
Bankszámlaszám: 11746029-20013578-00000000
Levelezési cím: 7090 Tamási, Deák Ferenc utca 6-8.
e-mail cím: alapitvany@valyip.hu
Honlap cím: http://www.valyip.hu
Alapítás ideje: 1994.
Alapító(k) neve: LOV-KER Bt., Tamási; ÉPÍTŐ ÉS VÁROSÜZEMELTETŐ Kft., Tamási

Kuratórium /vezetőség / elnökség

Elnök: Vida Lajos
Tagok:
Barkóczi Ferenc
Fellinger Károlyné
Kissné Herczeg Anikó
Ribányi József

Ügyintéző: Tóth Enikő
Levelezési címe: 7090 Tamási, Deák Ferenc utca 6-8.
Telefonszáma: 06-74-471-127
e-mail címe: alapitvany@valyip.hu

A szervezet célja, feladata, tevékenysége:A „Tamási Szakképzéséért” Alapítvány általános céljául fogalmazta meg Tamási város és vonzáskörzetéhez tartozó községek állampolgárai szakképzésének fejlesztését, szakmai átképzését, új képzési tevékenységek kialakításának elősegítését, ehhez tárgyi és szellemi eszközök és feltételek biztosítását, a szociálisan vagy egyéb módon rászorult személyek tanulásának, átképzésének támogatását. Kiemelten támogatja azokat a tevékenységeket, amelyek a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés területén a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését célozzák meg.
Az Alapítvány a célcsoport számára oktató-nevelő munkával, szakmai képzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos, illetve társadalmi integrációt segítő rendezvényeket szervez. Így pl. 2006-tól részt vettünk az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület gesztorságával megvalósuló EQUAL program alprogramjaként futó "Második esély" pályázati program megvalósításában. 2010-ben az OFA TÁMOP 2.6.1 "Az akkreditációs rendszer kialakítása" c. kiemelt projektben dolgoztunk.
Az Alapítvány szorosan együttműködik a Vályi Péter Szakképző Iskolával és Kollégiummal, támogatva az iskola azon törekvéseit, amelyek hátránykezelésre, hátránykompenzációra irányulnak. Folyamatosan segíti az olyan közösségi tevékenységeket, amelyek nem tartoznak az iskola alaptevékenységébe, de az oktatási-nevelési tevékenységet széles körben szolgálják. Támogatja a versenyeken való részvételt, pl. Szakmai Kiváló Tanulója Verseny mellett közismereti és sportversenyeket (pl. diákolimpiák, tantárgyi és művészeti versenyek). Feladatához tartozik a halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű tanulók rászorultsági alapon történő támogatása, tanulmányi kirándulások, tanórán kívüli tevékenységek, művészeti rendezvényeken való részvételek támogatása. Az Alapítvány nemzetközi pályázatok megvalósítása révén is igyekszik teljesíteni egyik fontos célkitűzését, a hátrányos helyzetű fiatalok szakképzésének fejlesztését. A szakképző évfolyamos tanulók külföldi szakmai gyakorlatának biztosítása mellett a pedagógus munkatársak mobilitásával fejleszteni tudja a pedagógusok metodikáját, valamint világképét.


A szervezet 2015. évben szerzett minősítése, elért eredményei, kitüntetései, szervezett rendezvények, egyebek:


Sikeres nemzetközi pályázat eredményeként Erasmus + pályázat keretében 10 szakiskolai tanuló 4 hetes szakmai gyakorlatát, 8 fő pedagógus 1 hetes tapasztalatcseréjét biztosítottuk Németországban, a hannoveri Justus von Liebig Iskolával együttműködésben.
A Vályi Péter Szakképző Iskola fennállása 60. évfordulójának méltó megünneplését anyagilag is támogattuk.
50 fő szakiskolai tanuló alapítványi támogatással vehetett részt az Magyar Állami Operaház által szervezett Operakaland rendezvényen.
Anyagi támogatást nyújtottunk hátrányos helyzetű vagy nehéz helyzetbe jutott szakképző iskolai tanulóknak.
Kidolgoztuk és koordináljuk a Tamási Város Önkormányzata által nyújtott támogatás Vályi iskolába újonnan beiratkozott tamási lakhelyű tanulóihoz való eljutását.
A Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán 250 ezer forint működési támogatást nyertünk.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei