Székhely cím: 7090 Tamási,Szabadság u.46-48
Telefonszám, fax: 74/570-800/142
Adószám: 19231268-1-17
Bankszámlaszám: 11746029-20016904 OTP
Levelezési cím: Tamási,Szabadság u.46-48
e-mail cím: csik.eva@tamasi.hu
Alapítás ideje: 1991
Alapító(k) neve: Tamási Város Önkormányzata

Kuratórium /vezetőség / elnökség

Elnök: Dr. Révész Ottó
Tagok: dr. Juhász-Schlatter Bernadett, Vidáné Tanka Éva, Szölösi Edit, Balassa Zoltán, Horváth Károly

Ügyintéző:
Csik Éva
Levelezési címe: Tamási,Szabadság u.46-48
Telefonszáma: 74/570-800/142
e-mail címe: csik.eva@tamasi.hu

A szervezet célja, feladata, tevékenysége:

Az Alapitvány célja a Tamási városban élő,tehetséges, jótanuló, de családi helyzetük miatt hátrányos helyzetben levő, szociális, anyagi gondokkal küzdő iskolás gyermekek anyagi támogatása.
A támogatás tankönyv,- tanszerszervásárlás,iskolai kirándulás, üdültetés,étkezési hozzájárulás, alapvető ruházat vásárlása, nyelvvizsga költségeire használható fel. A Kuratórium évente 2-3-szor ülésezik, amikoris a Kuratórium pedagógustagjai által beterjesztett kérelmeket birálja el és dönt a pénzkifizetésekről.
Az Alapitvány pénzbevételei az évente rendezett jótékonycélu rendezvény bevételeiből, a bankban levő alaptőke kamataiból, a civil szervezetek részére nyujtott támogatásból, adók 1%-ából,magánszemélyek befizetéseiből tevődik össze.

A szervezet 2015. évben szerzett minősítése, elért eredményei, kitüntetései, szervezett rendezvények, egyebek:


Az Alapitványt a Tolna Megyei Biróság 1998.nov.26.-án kiemelkedően közhasznu szervezetnek nyilvánitotta.
2015. januárjában Jótékonycélu müsoros rendezvény iskolások szereplésével.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei