ESEMÉNYNAPTÁR

Székhely cím: 7100 Szekszárd Bródy S. u. 21.
Telefonszám, fax: 06-20-222-54-85
Adószám: 18864731-1-17
Bankszámlaszám: 11746005-20010513
Levelezési cím: 7100 Szekszárd Bródy S. u. 21.
e-mail cím: csigabigaalapitvany@gmail.com
Honlap cím: www.csigabigaalapitvany.hu; www.terapiaskutya.hu
Facebook: https://www.facebook.com/Csigabiga-Mozgás-és-képességfejlesztő-Alapítvány
Alapítás ideje: 2004.
Alapító(k) neve: Lovas Ilona

Kuratórium /vezetőség / elnökség

Elnök: Töttösiné Törő Anita
Tagok:
Dr. Bihari- Nagy Sándorné
Pongrácz Zsófia

Ügyintéző: Durcziné Balogh Renáta
Levelezési címe: 7090 Tamási Kölcsey F. u. 1.
Telefonszáma: 06-30-315-22-44
e-mail címe: logopedus@t-online.hu

A szervezet célja, feladata, tevékenysége (néhány mondatos megfogalmazás):

Tevékenységeink célja a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének előmozdítása, melynek elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosítása illetve olyan támogató lépések, szolgáltatások tervezése, megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, javítják sikerességüket, önbizalmukat, önbecsülésüket.
Ebben szeretne Alapítványunk segítséget nyújtani a különböző programok megszervezésével, megvalósításával mely során a pályázaton elnyert összeggel az ép, a szociálisan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekeknek tudnánk segítséget nyújtani, hasznos, tartalmas időtöltést biztosítani, az egyenlő hozzáférés esélyét szeretnénk minden gyermek és szülő számára megadni.

Céljaink:

a korai felismerés és ezzel párhuzamosan a speciális fejlesztés lehetőségének a megteremtése, annak nyomon követése, az elmaradt készségek, képességek fejlesztése,
gyermekkorban nagy hangsúlyt fektessünk a mozgásfejlesztésre, képességfejlesztésre, hiszen prevencióval, tudatos fejlesztéssel számos későbbi probléma megelőzhető.
Több, mint húsz éves gyakorlattal rendelkező pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológusok, logopédus, gyógytornász, konduktor segítenek abban, hogy a hozzánk forduló gyermekek és családjaik élete probléma mentesebb, teljesebb, ezáltal boldogabb legyen.

 • Segítünk, ha a gyermek fejlődése
 1. nem korának megfelelő,
 2. megkésett a beszéd vagy mozgásfejlődése,
 3. koordinációs zavar esetén,
 4. ha a finommotorika vagy nagymozgás fejletlen
 • Ha iskolai problémákkal küzd:
 1. nehezen követi a tanítási órák menetét,
 2. figyelme gyakran elkalandozik, rövid ideig képes koncentrálni,
 3. sok segítséget igényel,
 4. teljesítménye elmarad a kívánt szinttől,
 5. írási, olvasási, számolási nehézségekkel küzd
 6. diszlexia,diszgráfia, diszkalkulia kezelés
 • Szokatlan, furcsa a viselkedése:
 1. hiperaktív,
 2. agresszív,
 3. szorongó önállótlan
 4. koncentráció és figyelemfejlesztés
 • Önértékelési problémái vannak


Az alapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő cél szerinti tevékenységet végzi:
nevelés, és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
gyermek-, és ifjúságvédelem, gyermek-, és ifjúsági érdekképviselet
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

Taglétszám (2016.01.01.): 1 fő főállásban
önkéntesek száma folyamatosan nő jelenleg: 16 fő


A szervezet 2015. évben szerzett minősítése, elért eredményei, kitüntetései, szervezett rendezvények, egyebek:

Tamásiban megvalósított programok 2015-ben:
Sikeresen akkreditált 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés indítása „Bevezetés a     kutyával támogatott programok elméletébe és gyakorlatába” címmel pályázati forrásból 12 tamási pedagógus számára ingyenesen
MOL Gyermekgyógyító Program keretében 7 hónapig 7 helyszínen tartottunk kutyás terápia foglalkozásokat, melyből egyik Tamási helyszín volt.
FSZKSKK sikeres pályázat keretében 7 hónapig 7 helyszínen kutyás terápia foglalkozások megvalósítása, melyből szintén egyik Tamási gyermekek részére számára biztosított ingyenes foglalkozásokat.
Kutyás lovas napközis tábor a nyár folyamán, tartalmas programokat kínálva a gyermekeknek.

Alapítványunk Tamásiban önálló telephellyel rendelkezik: 7090 Tamási Deák F. u. 3.
Telephely vezetője: Durcziné Balogh Renáta

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei