Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020. szóló 80/2013. (X.16.) OGY határozatban foglaltak végrehajtása érdekében 2019 februárjában döntött a Tamási KEF létrehozásáról.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogi személyiséggel nem rendelkező szakmai munkacsoport, amely tevékenységével igyekszik összhangot teremteni a drogprobléma visszaszorításában alapvető fontosságú négy terület (közösség és együttműködés, megelőzés, gyógyítás és rehabilitáció, kínálatcsökkentés) szervezeteinek és intézményeinek munkájában. Tevékenységét a helyi drogstratégia alapján végzi tanácsadó és egyeztető fórumként.

A Fórum helyi szinten koordinálja és elősegíti a Nemzeti Drogellenes Stratégia által megfogalmazott rövid-, közép- és hosszútávú célok megvalósulását.

A KEF kiemelt feladata, hogy támogatja az „alulról jövő” kezdeményezéseket, szakmai ajánlóként koordinálja és elősegíti az országos, illetve a nemzetközi pályázatokon való helyi részvételt. Emellett helyzetfelmérést végez, kerekasztal beszélgetést, szakmai konferenciát szervez. Egységes szakmai és módszertani szemléletmód megvalósítására törekszik, továbbá arra, hogy ésszerűsítse és koordinálja a városban zajló kábítószer-megelőző tevékenységet. Segít a helyi erőforrások mozgósításában, összehangolja a helyi szereplők tevékenységét, javaslatokat tesz, ajánlásokat fogalmaz meg az esetleges párhuzamosságok elkerülése érdekében.

A munkaszervezet elérhetősége:

Cím: 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.
E-mail cím: aljegyzo@tamasi.hu
Telefonszám: 06 74 570 803

Letölthető dokumentum


Szervezeti és Működési Szabályzat

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei