ESEMÉNYNAPTÁR

A közterületet rendeltetésének megfelelően, forgalmának akadályozása vagy veszélyeztetése, állagának sérelme vagy beszennyezése nélkül, az általános magatartási szabályok betartásával a rendeltetésének megfelelően bárki szabadon használhatja, azon közlekedhet, pihenhet stb.. A közterület rendeltetésszerű használata nem járhat mások zavarásával és mások hasonló célú jogát nem csorbíthatja.

A közterület rendeltetésétől eltérő használatához – a lent hivatkozott önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint kiadott – közterület-használati engedély szükséges.

A közterület-használattal kapcsolatos első fokú engedélyezési hatáskört a polgármester – a közterület-felügyelet közreműködésével – gyakorolja. Ha a közterület-használat építési (létesítési) engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatban szükséges vagy a helyi közúthálózatot is érinti, úgy az építési engedéllyel egyidejűleg a közterület-használatot vagy a közútkezelői hozzájárulást is engedélyeztetni kell.

A közterület-használat iránti kérelmet a lenti nyomtatványon illetve abban rögzített tartalom szerint a polgármesternek címezve kell benyújtani. Az eljárás díja az Illeték törvény szerinti általános eljárás díjával egyezik meg (3.000 Ft) amelyet illetékbélyeg formájában kell leróni. Az eljárási díjon felül a rendeltetéstől eltérő közterület-használatnak egyéb díja is van, amely mértékét a folytatni kívánt tevékenység és annak időtartama határoz meg. A megállapított díjat az engedélyhez mellékelt csekken vagy az önkormányzat számlájára történt átutalással lehet kiegyenlíteni.

Ügymenet:
  1. az ügyfél a kérelmet az előírt formanyomtatványon beadja, a nyomtatványon felsorolt mellékleteket csatolja;
  2. a hivatal a kérelmet ellenőrzi, szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel, illetve helyszíni szemlét tart;
  3. a hivatal közterület-használati hozzájárulásról szóló hatósági szerződést illetve engedélyt átadja vagy postai úton kézbesíti az ügyfél részére.
A közterület-használat iránti kérelmet a lenti nyomtatványon illetve abban rögzített tartalom szerint a polgármesternek címezve kell benyújtani. Az eljárás díja az Illeték törvény szerinti általános eljárás díjával egyezik meg (3.000 Ft) illeték díját illetékbélyeg formájában kell leróni.

Kapcsolódó jogszabályok:
  • a közterületek használatáról szóló 10/2004. (V. 9.) számú ÖK rendelet
  • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

Kapcsolódó dokumentumok:
Közterület-használat díja (táblázat)Közterület-használat iránti kérelemKözterület-használat felmondása iránti kérelemKözterületi játszóterek használati rendjeKözterületek filmforgatási célú haszálata

Ügyintéző: Forró Lajos
6. számú iroda, tel.: 74/570-800/106. mellék, e-mail: tamasikozter@tamasi.hu

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei