ESEMÉNYNAPTÁR

A fás szárú növények telepítésével, kivágásával kapcsolatos szabályozást a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30) Korm. rendelet szabályozza. A rendelet értelmében az ezzel kapcsolatos engedélyt a helyi Jegyző adja ki. A fakivágás engedélyezése pótlási kötelezettséggel, vagy pénzbeli megváltással jár. Amennyiben élet-, egészség- vagy vagyonvédelemi okból azonnali fakivágás szükséges, a fakivágást a munkálatok elvégzését követő 5 napon belül kell bejelenteni. A kivágott fa szükség szerinti pótlásáról is gondoskodni kell.

Fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly módon telepíthető, hogy az - figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére - az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos működését.

A közterületen történő telepítést a Jegyző engedélyezi. A közterületi növényültetésnek szabályai vannak. Az ültetésre tervezett fafajtáját minden esetben szükséges egyeztetni a közterület tulajdonosával/kezelőjével (Tamási Város Önkormányzatával).

A használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú növények fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű kezeléséről (így különösen víz- és tápanyag-utánpótlásról, metszésről, növény-egészségügyi beavatkozásról), valamint szükség szerinti pótlásáról, emberi életet, egészséget veszélyeztető származékainak, így különösen ágak, virágzat, termés, levelek összegyűjtéséről. A használó mentesül az összegyűjtési kötelezettség alól, amennyiben a humuszképződés nem ellentétes a terület rendeltetésével. A Jegyző a használót a telepítési, fenntartási és kezelési feladatok teljesítésére kötelezheti.


Kapcsolódó jogszabályok:
  • a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
  • a környezet- és természetvédelemről szóló 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelet

Kapcsolódó dokumentumok:

Ügyintéző: Forró Lajos
6. számú iroda, tel.: 74/570-800/106. mellék, e-mail: tamasikozter@tamasi.hu
EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei