ESEMÉNYNAPTÁR

Az avar és kerti hulladék (pl.: ág, nyesedék, a továbbiakban együtt: zöld hulladék) ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet. Amennyiben a komposztálás nem megoldható a zöld hulladék ártalmatlanításáról a kötelező közszolgáltatás keretén belül, illetve e rendeletben meghatározott módon történő égetéssel kell gondoskodni.
Lakótelepeken, társasházak területén a zöld hulladék égetése tilos. Családi és kertes házaknál zöld hulladékot égetni csak március 1. és április 30. valamint szeptember 1. és november 30. között keddi és pénteki napokon lehet 9 és 18 óra között. A füstképződés csökkentése érdekében a zöld hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű valamint veszélyes hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket illetve ezek maradékait, stb.). Mezőgazdasági termelésből származó egyéb zöld hulladékot belterületen égetni tilos. Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. Külterületen, ha a mezőgazdasági termelés során keletkező egyéb zöld hulladék más ártalmatlanítására nincs lehetőség, az égetés csak október 1. és május 31. között lehet, ha az illetékes minisztérium tűzgyújtási tilalmat nem rendelt el.

Az országos tűzvédelmi szabályzat (OTSZ) előírja, hogy külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az irányított égetés végzése iránti kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. Erről bővebb felvilágosítás a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dombóvári Kirendeltségétől (7200 Dombóvár, Köztársaság u. 27. tel.: 74/566-060) kérhető.

Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után, ezért kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendeletekben foglalt szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatos előírásokat fokozottan tartsák be!


Kapcsolódó jogszabályok:
  • a környezet- és természetvédelemről szóló 14/2000. (VI. 5.) számú önkormányzati rendelet
  • az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ)

Ügyintéző: Forró Lajos
6. számú iroda, tel.: 74/570-800/106. mellék, e-mail: tamasikozter@tamasi.hu
EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei