ESEMÉNYNAPTÁR

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 2020. január 1. napi hatállyal módosította többek között a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényt (Földforgalmi törvény), a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CXXII. törvényt (Fétv.), továbbá az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendeletet (Elökr.) is.

Hivatkozott módosítások értelmében, amennyiben a mezőgazdasági igazgatási szerv  hatósági jóváhagyásához kötött termőföld adásvételére irányuló szerződésben az eladó fél megadta a vevő tulajdonjoga bejegyzéséhez szükséges feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását (bejegyzési engedélyt), úgy az elővásárlási jogosultakkal hirdetményi úton történő közzététel érdekében a települési önkormányzat jegyzője részére benyújtott adásvételi szerződésekhez mellékelni kell a tulajdonjog bejegyzése iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatvány jogi képviselő által kitöltött példányát is.

A mezőgazdasági igazgatási szervként eljáró megyei kormányhivatal a hatósági jóváhagyásról szóló határozat véglegessé válását követően az adásvételi szerződés jóváhagyó záradékkal ellátott példányait az ingatlanügyi hatóság részére küldi meg, amennyiben a kifüggesztett adásvételi szerződésre elfogadó jognyilatkozat  nem került benyújtásra, az eladó az adásvételi szerződésben megadta a vevő javára szóló bejegyzési engedélyt, továbbá amennyiben az adásvételi szerződés hatályosságához a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásán kívül más hatóság jóváhagyása, vagy engedélye (pl.: gyámhatóság) nem szükséges. Az ingatlanügyi hatóság a mezőgazdasági igazgatási szerv által megküldött iratok alapján lefolytatja a tulajdonjog bejegyzésére irányuló eljárást.

Fentieket összegezve fontos, hogy a 2020. január 1. napját követően a jegyző részére közzétételi és hatósági jóváhagyás iránti kérelemmel benyújtott termőföld adásvételi szerződések mellékletét képezze a jogi képviselő által szabályszerűen kitöltött, az ingatlan-nyilvántartási eljárások megindításához kötelezően használandó kérelem formanyomtatvány is azon esetben, amikor a szerződés a bejegyzési engedélyt is tartalmazza. A mezőgazdaság igazgatási szerv a fentebb hivatkozott konjunktív feltételek fennállása esetén megküldi ugyan a záradékolt szerződéseket az ingatlanügyi hatóság részére, azonban a  tulajdonjog bejegyzése iránti megkereséssel nem élhet, az ingatlanügyi hatóság tulajdonjog bejegyzésére irányuló eljárása továbbra is a formanyomtatványon  előterjesztett kérelem alapján indulhat.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei