ESEMÉNYNAPTÁR

2020.06.01-től hatályos TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról.

Átfogó felülvizsgálatra került a közterületek használatára vonatkozó rendelet! A rendelet célja, hogy meghatározza a közterület rendeltetéstől eltérő használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, idegenforgalmi, közegészségügyi, köztisztasági, közlekedésbiztonsági valamint a városrendezési szempontokra.

Célja továbbá, hogy megakadályozza és szankcionálja az engedély nélküli, valamint az engedélytől eltérő közterület-használatot.

A rendelet szerint kerül megállapításra a közterület-használati díj mértéke és fizetésének módja is.

A rendelet III. fejezetében a közterület bontásával, a közterületen való munkavégzéssel kapcsolatban álló rendelkezések találhatóak. Közterület-bontási hozzájárulás kiadására a továbbiakban is kérelem alapján kerül sor a rendelet 4. számú mellékletében található új kérelem minta alapján.

Újdonság, hogy a rendelet 5., 6.,7.,8. számú mellékletében szereplő iránymutatás alapján kell a közterületeket helyreállítani, valamint az előző rendelettől eltérően sor kerül az engedély kiadásával egyidejűleg az igénybevételi díj kiszabására is, amely az igénybe vett terület elhelyezkedésétől és méretétől függően az érintett időszakot figyelembe véve egy díjtétellel kerül kiszámításra a 9. számú melléklet alapján.

A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért és a közterület más célú igénybevételéért fizetendő igénybevételi díj megfizetéséig az igénybevétel nem kezdhető meg.

A felbontott, igénybe vett közterület, közút helyreállításról a rendelet 26., 27. §-a rendelkezik.

Ezen kívül szakfelügyeleti díj is rögzítésre került a rendeletben. A közterület-bontási engedélyben a közút/közterület állagának védelme, illetőleg a közúti közlekedés biztonsága érdekében a közút kezelője az igénybevétel időtartamára, vagy annak egy részére szakfelügyeletet írhat elő (a szakfelügyeletért fizetendő díj összege 10.000.-Ft + ÁFA, amely alkalmanként értendő).

Közterület/közút bontásának engedélyezhető időszaka:

November 15. és március 1. napja közötti közterület-bontáshoz nem adható hozzájárulás, az év többi időszakában adható hozzájárulás.

A június 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakban az idegenforgalmi szempontból jelentős közterületek burkolatának felbontása csak különösen indokolt esetben engedélyezhető.

Felhívjuk a Lakosok és a közterületbontást végző vállalkozók figyelmét a szakfelügyeleti és igénybevételi díjra, valamint arra, hogy ennek betartása fokozottan ellenőrzésre kerül.

Kérjük a rendelkezések betartását.

A rendelet és mellékletei letölthetőek ide kattintva.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei