ESEMÉNYNAPTÁR

Tisztelt Választópolgárok!

A Köztársasági Elnök az Európai Parlamenti képviselők 2019. évi választásának időpontját 2019. május 26. napjára (vasárnapra) tűzte ki.

A 2019. évi Európai Parlamenti képviselők választásának közérdekű határidői és a választási szerv elérhetőségei:

ÉRTESÍTŐK MEGKÜLDÉSE
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20-án a szavazóköri névjegyzéken szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.  Az értesítő a választópolgár értesítési címére, ennek hiányban lakcímére 2019. április 5-ig megküldésre került.
Az a választópolgár, aki nem kapta meg az értesítőt vagy azt elvesztette, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet.


KÖZPONTI NÉVJEGYZÉKKEL KAPCSOLATOS KÉRELMEK
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választásán való részvétele érdekében névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben szereplő adatainak módosítását 2019. május 2-án 16.00 óráig kérhette.
Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2019. május 10-én 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen, szavazati jogát Magyarországon gyakorolja. A névjegyzékbe vétel kiterjesztésére vonatkozó kérelem visszavonására 2019. május 16-án 16.00 óráig van lehetőség.
Szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére

  • a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján, (igénylésének határideje 2019. május 17. 16.00 óra)
  • akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson (2019. május 22. 16 óráig be kell érkeznie).

Személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem
A jelöltek és jelölő szervezetek kérhetik, hogy választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy személyes adatai választási kampány céljára átadásra kerüljenek, az adatkiadást kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.


SZAVAZÓKÖRI NÉVJEGYZÉKKEL KAPCSOLATOS KÉRELMEK
(átjelentkezés, mozgóurna igénylés és külképviseleti névjegyzékbe vétel)

Átjelentkezés
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkező választópolgár
a)    legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig módosíthatja vagy levélben történő vagy elektronikus azonosí-tás nélküli elektronikus benyújtás esetén visszavonhatja,
b)    legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén visszavonhatja
átjelentkezési kérelmét.

Mozgóurna igénylés
A mozgóurna iránti kérelmet
a)    a helyi választási irodához
aa)    levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig,
bb)    személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig vagy
cc)    2019. május 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26-án 12 óráig,
b)    az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. május 26-án, legkésőbb 12.00 óráig
kell benyújtani.

Külképviseleti névjegyzékbe vétel
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig kell megérkeznie.
A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig módosíthatja adatait.
A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

A kérelemben feltüntetett adatoknak meg kell egyezniük a lakcímkártyán feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne szavazni, az a mozgóurna iránti kérelmét a szavazás napján csak az átjelentkezők számára kijelölt szavazókörben adhatja le, mert csak ebből a szavazókörből tud hozzá a szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával kimenni.

A kérelemnyomtatványok elérhetőek a http://www.tamasi.hu/hu/onkormanyzat/valasztasok/europai-parlamenti-valasztas-2019 felületen, valamint a Nemzeti Választási Iroda honlapján a http://www.valasztas.hu/ep2019# címen is.

A SZAVAZÁS MENETE:
A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat, a szavazóhelyiség címét az értesítő tartalmazza, illetve abban a szavazókörben, ahova a megadott határidőig átjelentkezett.
A szavazatát reggel 6 órától este 19.00 óráig adhatja le.

A választáson való részvétel feltétele a személyazonosságot és a lakcímet vagy személyi azonosítót igazoló ÉR-VÉNYES igazolványok megléte.

Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, ezért kérjük a tisztelt Választópolgárokat, hogy a választáson történő részvételük érdekében ellenőrizzék okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.

Tekintettel a választás eredményes lefolytatására a Tolna Megyei Kormányhivatal valamennyi Járási Hivatalának Kormányablaka az Európai Parlamenti választás 2019. május 26. napján 6.00-19.00 óráig tartó rendkívüli nyitva tartással biztosít lehetőséget arra, hogy a szavazáshoz szükséges érvényét vesztett okirat pótolható, beszerez-hető legyen.

Szavazat leadásának módja:
A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára lehet, a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +).
Ezt követően a választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az urnába dobja.

Amennyiben további kérdésük van az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatban, kérem, fordul-janak hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek egyikén:

ELÉRHETŐSÉGEK:

Tamási Helyi Választási Iroda
Cím: 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.
Tel.: 74/570-800, 74/570-817, 20/400-5745, Fax: 74/471-623
e-mail: tampolgh@tamasi.hu


Helyi Választási Iroda ügyfélfogadási ideje: hétfőn 8.00 órától 18.00 óráig, keddtől-csütörtökig 8.00 órától 16.00 óráig, pénteken 8.00 órától 12.00 óráig, 12.00 órától 16.00 órától ügyelet.
Gulyásné dr. Könye Katalin
Tamási Helyi Választási Iroda Vezetője

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei