ESEMÉNYNAPTÁR

Tisztelt Adózóink!

2020. április 21-i nappal kihirdetésre került a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet.

 

IPARŰZÉSI ADÓKÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖNNYÍTÉSEK:


A 2020. április 22. és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségnek és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségnek, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségnek 2020. szeptember 30-ig lehet eleget tenni.

Amennyiben az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a fentiek alkalmazásával a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége (szeptember 15.) napjáig nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző, korábban bevallott iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell megfizetni legkésőbb szeptember 30. napjáig. Az adózó az adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét. Az adóelőleg összegét az adózó az utolsó rendelkezésre álló adóelőleg-bevallásban megállapított előleg-kötelezettség alapulvételével, azonos ütemezésben állapítja meg és a rá irányadó határidőig fizeti meg.
A hivatkozott Kormány rendelet 1.§ (6) bekezdése  alapján A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti adómentességre vonatkozó nyilatkozatot legkésőbb 2020. szeptember 30-ig lehet benyújtani az adóhatósághoz.”

IDEGENFORGALMI ADÓ FELFÜGGESZTÉSE:


A hivatkozott Kormány rendelet 5.§-a értelmében 2020. április 26-i naptól - 2020. december 31-ig  terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie és befizetnie az önkormányzati adóhatóság felé.

Az egyébként „megállapított", de be nem szedett adót azonban a szálláshely üzemeltetőknek - havonta - továbbra is be kell vallani (elektronikusan vagy papír alapon) az önkormányzati adóhatóság felé.

Csak abban az esetben nem kell bevallani a „megállapított" idegenforgalmi adót, ha annak összege nulla (0 Ft). Nulla a megállapított idegenforgalmi adó akkor, ha az adott hónapban egyáltalán nem volt egyetlen vendég sem és akkor is, ha volt ugyan volt vendég a szálláshelyen ám ők valamennyien adómentes /Htv. 31.§ a) - f)/ jogcímen tartózkodtak a szálláshelyen.

Ha azonban, adókötelesnek minősülő vendég is eltöltött minimum egy vendégéjszakát az adott hónapban, úgy az idegenforgalmi adóbevallást teljes egészében el kell készíteni (adóköteles és adómentes bontásban) és be kell nyújtani az előírt határidőig. Adófizetési kötelezettség azonban ekkor sem áll fenn.

Így, 2020. április 26-ától – 2020. december 31-ig terjedő időszakban a szálláshely üzemeltető a fentiek szerint jár el azzal, hogy nem kell idegenforgalmi adót beszednie és nem kell tovább fizetnie az önkormányzat felé, a bevallásaiból viszont továbbra is ki kell majd tűnni az adóköteles és adómentes vendégéjszakák számának.

Jó egészséget kívánunk minden kedves ügyfelünknek és családjának!

Tisztelettel:

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

felhatalmazása alapján:

dr. Menyhárt Judit
hatósági Irodavezető

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei