ESEMÉNYNAPTÁR

Tisztelt Lakosság!

Az illegális hulladéllerakás az egyik legsúlyosabb környezeti probléma, azon túl, hogy szennyezi a környezetet, közegészségügyi veszélyeket is rejt magában.

Tájékoztató a külterületi és a Kecsegei településrészen felszámolt illegális hulladéklerakóról

Súlyos problémát jelent a település területén az utak mellett, az erdőkben, az erdő széleken, az elhagyatott területeken, a magán vagy önkormányzati közterületeken és a külterületi ingatlanokon illegálisan lerakott lakossági kommunális, vagy építési hulladék.

A városvezetés határozott szándéka, hogy visszaszorítsa és megszüntesse az illegális szemétlerakást a településen, ezért Tamási Város Önkormányzata a tavalyi év során a „Tisztítsuk meg az országot” program keretében pályázatot nyújtott be a „Fornádi kanyarban” és a „Kecsegei” településrészeken található illegális hulladék felszámolására, mely kérelem pozitív elbírálásban részesült és a projekt megvalósítására 5 millió ft támogatást nyert el. A hulladék felszámolást érintő munkálatok az idei év februárjában megtörténtek, így összesen 170 m³illegálisszemét került összegyűjtésre és elszállításra, összesen 6,5 millió ft értékben.

Arra bíztatunk és kérünkmindenkit, hogya háztartásában keletkezett hulladékot a jogszabályokban foglaltaknak eleget téve, szabályosan helyezze el a hulladékgyűjtő edénybe, illetve szállítsa be a településünkön a Vertikal Nonprofit Zrt. által működtetett hulladékudvarba.(7090 Tamási, Koppánypart 3.) A hulladékgyűjtő udvarba ingyenesen beszállítható hulladékokról bővebb tájékoztatás a www.tamasi.huhonlapon érhető el.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy visszaszorítsuk az illegális szemétlerakást, megszüntessük a kialakult szemétlerakó helyeket és helytelen szemétlerakási szokásainkon változtassunk, ezértkérünk mindenkit, hogy ingatlanuk vonatkozásában a megfelelő hulladékkezelésről, a hulla-dék elszállíttatásáról gondoskodjon, ellenkező esetben a jogszabályi lehetőségekkel fogunk élni.

Tamási Város Önkormányzata

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei