ESEMÉNYNAPTÁR

Valamennyi Tamási városban működő kereskedelmi üzlet üzemeltetője részére

Tisztelt Üzlettulajdonos, Üzemeltető!

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 6. § értelmében az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tamási Város Polgármestere Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirőlszóló 21/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendeletet a következő rendelkezéssel egészítette ki:


7/A.§
Veszélyhelyzet idején alkalmazandó magatartások


Magyarország Alaptörvénye alapján kihirdetett veszélyhelyzet idején a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki
a) a kereskedelemről szóló törvény szerinti üzletben indokolatlanul
aa) kísérő személlyel vagy
ab) hosszabb ideig
tartózkodik.
b) játszótérre gyermekét beengedi úgy, hogy ott egyszerre 5 főnél több személy tartózkodik.”


Kérem a fentiekkel kapcsolatban szíves együttműködését, a vásárlók megfelelő tájékoztatását!Tisztelettel:

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei