ESEMÉNYNAPTÁR

Tisztelt volt Társulati Tag!

Tamási Város Önkormányzata a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0077 pályázat keretében megvalósította a Tamási Város szennyvízelvezetésének és-tisztításának utolsó ütemét, ennek keretében a még nem csatornázott utcákra a szennyvízvezeték bevezetésre került. A beruházás megvalósításához víziközmű társulat alakult Tamási Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat néven annak érdekében, hogy a beruházás megvalósításához hiányzó forrás bevonásra kerülhessen.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 38.§-a értelmében a társulat fel-adata az el nem látott terület víziközműveinek fejlesztése és helyreállítási munkák elvégzése, amelynek forrása a tagok (azaz a működési területen ingatlannal rendelkező lakók) által fizetendő érdekeltségi hozzájárulás. Az érdekeltségi hozzájárulást a társulat valamennyi tagjából álló közgyűlés határozza meg. Az érdekeltségi hozzájárulás alapja a beruházáshoz szükséges hiányzó források összege, amely a várható pályázati támogatásra tekintettel 251.000,- Ft-ban került meghatározásra 2010. évben.

Ezen érdekeltségi hozzájárulást a tagok vagy egy összegben fizették be, vagy a lakás-előtakarékossági szerződés (továbbiakban: Ltp. szerződés) alapján.
Mivel a tagok döntő része élt az Ltp. szerződések megkötésével járó kedvezőbb lehetőséggel, vagyis nem egy összegben fizette be az érdekeltségi hozzájárulást, így a szennyvízberuházáshoz hiányzó forrás nem állt teljes egészében rendelkezésre a beruházás megkezdésekor. Emiatt a pénzintézet a megkötött Ltp. szerződések fedezetére hitelt nyújtott a beruházás megvalósításához. A hitel megtérüléséül pedig az Ltp. szerződések alapján beérkező befizetések és az ahhoz kapcsolódóan az államtól kapott támogatások szolgálnak a megtakarítási szerződések lejáratakor.
Az LTP szerződések lejártával vált láthatóvá, valamint a működési költségeket és a hitelek kamatait össze-sítve vált megállapíthatóvá, hogy a csatorna beruházáshoz tételesen bekötésenként mekkora költség merül fel, így a különbözet a hozzájárulást megfizetők felé visszatérítendő, amelynek összege a 251.000,- Ft hozzájárulást teljesítők esetében 81.000,- Ft.
A Vgtv. 44/A. § alapján a víziközmű társulat jogutód nélkül megszűnik, ha alapszabályban meghatározott közfeladatát megvalósította és az elszámolási eljárást befejezte.
A Társulat a Szekszárdi Törvényszék Cégbíróságának végzése alapján 2017. november 30. hatállyal a cég-jegyzékből törlésre került, jogutód nélkül megszűnt, az egyes LTP szerződések és a befizetett hozzájárulások kedvezményezettje Tamási Város Önkormányzata.
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 243/2019. (XII. 19.) számú határozatával a következőkről döntött:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Tamási Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat tagjai által megkötött lakáselőtakarékossági szerződések és befizetett érdekeltségi hozzájárulások szerződéses jogutóda dönt arról, hogy a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0077 pályázat keretében megvalósított szennyvízcsatorna beruházás egyes érdekeltségi egységeire jutó bekötés költsége 170.000,- (azaz egyszázhetvenezer) Ft, így

  • az egyes lakáselőtakarékossági szerződések (Ltp. szerződések) alapján befizetésre került érdekeltségi hozzájárulásból ekkora összeg kerül felhasználásra, a fennmaradó megtakarítással annak befizetője szabadon rendelkezik az OTP és a lakáscélú megtakarítások felhasználásának szabályai szerint, azzal a befizető az OTP felé köteles elszámolni,
  • az egyösszegű befizetők részére a 81.000,- Ft különbözet az önkormányzat által visszatérítésre ke-rül 2020.03.31 napjáig. Ennek érdekében kérem a mellékelt nyilatkozatot kitölteni és eljuttatni szí-veskedjen a Tamási, Szabadság u. 46-48. (Tamási Polgármesteri Hivatal) címre postai úton vagy személyesen 2020.01.31.-ig,
  • az érdekeltségi hozzájárulást nem, vagy részben teljesítők esetében a 170.000,- Ft, illetve a hiányzó összeg adók módjára behajtásra kerül.


Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése van, úgy kérem

  • LTP- szerződéshez kapcsolódóan keresse az OTP Tamási Fiókját személyesen,
  • az egyösszegű befizetéssel, illetve egyéb kérdésekkel kapcsolatban az önkormányzati hivatalnál Csik Évát személyesen (Tamási, Szabadság u. 46-48.) vagy a 74/570-800-as telefonszámon.

Tisztelettel:

Porga Ferenc
polgármester

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei