ESEMÉNYNAPTÁR

Tisztelt Lakosság!

A gépjárműadóval kapcsolatos 2021. január 1. napjától hatályos változással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot.

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény gépjárműadót érintő rendelkezései alapján a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1. napjától az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el. A 2020. december 31-ig terjedő időszakot érintő gépjárműadó ügyekben továbbra is Tamási Város Önkormányzata rendelkezik hatáskörrel. A 2020. december 31. napjáig fennálló gépjárműadó fizetési kötelezettséget Tamási Város Önkormányzata 11746029-15733438-08970000 számú gépjármű adó beszedési számla javára kell teljesíteni. A gépjármű-üzembentartójának / tulajdonosának plusz teendője nem lesz, a változásokról továbbra sem kell adatbejelentést tenni az állami adó- és vámhatóság felé. 2021-ben a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadóbevételi számláról. A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

A változásokkal kapcsolatos további tájékoztatás az állami adó- és vámhatóság honlapján lesz elérhető.
Köszönjük az adózóinknak, hogy a gépjárműadó kötelezettségek betartásával és adófizetéseikkel hozzájárultak a városunk fejlődéséhez.
További részletekről a NAV honlapján (https://www.nav.gov.hu) tájékozódhatnak, illetve önkormányzatunk ügyintézőihez fordulhatnak, az tamasiado@tamasi.hu levelezési címen vagy személyesen a 74/570-800/117-118 telefonszámokon.Tisztelettel:


Gulyásné dr. Könye Katalin
Tamási Város Jegyzője

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei