ESEMÉNYNAPTÁR

Hozzájárulna a koronavírus-járvány miatt a településen nehéz helyzetbe kerülő családok, személyek megsegítéséhez?
Adományozna a veszélyhelyzet okozta nehézségek enyhítésére?

A Tamási Városért Közalapítvány, mint Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete által alapított közhasznú szervezet az alábbi elkülönített alszámlaszámon várja és fogadja azoknak az anyagi segítsé-gét, akik a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet miatt rendkívüli helyzetbe kerülő családok, szemé-lyek számára kívánnak támogatást nyújtani. Az adományok elosztásáról egységes elvek mentén a kura-tórium dönt. Az adományozás önkéntes, a Közalapítvány az adományok felhasználásáról részletes tájé-koztatást fog adni!

A "Szolidaritási Alap" alszámla száma: 71800219-16255539


Köszönjük adományukat!

Tamási Városért Közalapítvány

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei