ESEMÉNYNAPTÁR

Tamási Város Önkormányzata TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013 azonosítószámmal nyilvántartott „Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése” elnevezésű projekt keretében megvalósította a kizárólagos tulajdonában lévő Tamási 01031/7 hrsz alatti ingatlanon az Ökoturisztikai Látogatóközpont létesítményt, amelynek meghatározott helyiségeit (büfé és annak kiszolgáló helyiségei, valamint teraszrész) bérbeadás útján kíván hasznosítani.

Az Önkormányzat a létesítmény meghatározott helyiségeinek bérbeadására, hasznosítására vonatkozóan a bérlő kiválasztására versenyeztetés útján, nyilvános pályázatot ír ki Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2000. (IV. 3.) 27.§-a alapján.

A pályázati felhívás és dokumentumai


Pályázati felhívás látogatóközpont egyes helyiségeinek üzemeltetésére (WORD)
Pályázati felhívás látogatóközpont egyes helyiségeinek üzemeltetésére (PDF)
Helyiségbérleti szerződés látogató központ
3. sz. melléklet a szerződéshez

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei