ESEMÉNYNAPTÁR

Tamási Város Önkormányzata a nyári szünidő időtartamára nyári tábort hirdet. A hosszú nyári szünet sok szülő számára problémát jelent a kisgyermeke elhelyezése, felügyelete a koronavírus járványra tekintettel kiadott szabadságok miatt.

Önkormányzati nyári napközis tábor 2020

A tábor ideje alatt pedagógus felügyel a gyermekekre, továbbá részükre programok is megszervezésre kerülnek (kirándulás, strand stb.) A táborban napi háromszori étkezést biztosítunk (tízórai, ebéd, uzsonna).

A jelentkezéskor külön kell jelölni, hogy milyen időszakra, mely napokra igénylik a felügyeletet, s ennek megfelelően a tábor díját előre, heti bontásban kell befizetni legkésőbb az adott hetet megelőző hét csütörtökének 10 órájáig. A leadott igény később módosítható, de csak abban az esetben, ha az igénylő a lemondás vagy igénylés napja előtt legalább 2 munkanappal korábban azt jelzi. (Korábbi évek tapasztalataira alapozva, sokan jelölték, hogy hozzák a gyermeket, de a hétfői munkanapokon mégsem jelentek meg, ugyanakkor az étkezést a gyermek részére előző pénteken meg kellett rendelnünk, így kénytelenek vagyunk ebben az évben ezen módosítani, így az, aki előző héten nem fizeti be a tábor díját, a gyermek nem vehet részt a táborban!)

A felügyeletért fizetendő díj magában foglalja az étkezést, felügyeletet, egyéb eszközök biztosítását (papír, írószer), programok szervezését. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § értelmében ingyenesen étkező tanulóknak étkezésért díjat nem kell fizetniük. Ingyenes étkezésre jogosult: a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, valamint e gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, amennyiben azok családban nevelkednek – ezen tényeket igazolni kell!

Felhívjuk a figyelmet azonban arra, amennyiben – igény és megfelelő számú jelentkező esetén – olyan program kerül megszervezésre, mely a befizetett díjból nem fedezhető, úgy ahhoz a szülőnek külön hozzá kell járulnia, azt tehát a tábor díja nem foglalja magában (például egy olyan kirándulás, ahol belépőjegyet kell fizetni).


A tábor ideje: 2020. június 29-től augusztus 19-ig
A tábor helye: Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
A napi felügyelet időtartama: minden munkanap 7.45-től 16.30-ig.
A táborért fizetendő díj: 7.500,- Ft/hét (ingyenesen étkezők esetében 3.000,- Ft/hét)

FELHÍVJUK A FIGYELMET ARRA, HOGY A TÁBOR MEGFELELŐ SZÁMÚ JELENTKEZŐ HIÁNYÁBAN – LEGALÁBB 8 FŐ – NEM KERÜL MEGSZERVEZÉSRE!

Jelentkezni június 19-ig lehet a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve annak a Tamási Polgármesteri Hivatal portáján (Tamási, Szabadság utca 46-48.) történő leadásával.

 

Letölthető dokumentum

Jelentkezési lap

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei