ESEMÉNYNAPTÁR

Az elmúlt évek során megváltozott időjárási körülmények egyre inkább ráirányítják a figyelmet a megelőzés és az öngondoskodás fontosságára.

Lakossági felhívás a belterületi vízelvezető árkok tisztántartására, illetve tájékoztató a lehulló csapadékvizek szabályos elvezetéséről!

A korábbi évtizedekre nem jellemző heves esőzések egyre gyakrabban okoznak villámárvizeket, illetve a településeken végigzúduló csapadékáradatot. A korábbi években több alkalommal is előfordult, hogy néhány óra alatt akár egy havi átlagos csapadékmennyiség is lezúdult, melyet képtelenek voltak elvezetni a település belterületi csapadékvíz elvezető rendszerei.

A heves esőzések által okozott károk elkerülhetők vagy jelentősen mérsékelhetők, ha a vízelvezető rendszereket folyamatosan karbantartjuk. Különösen fontos ez hirtelen kialakuló nagy mennyiségű csapadékkal járó záporok, zivatarok esetén.

A Tamási Város Önkormányzati Képviselő testületének a településtisztaságról szóló 27/2008. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete értelmében a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása - az ingatlan előtti szakaszra terjedően - az ingatlan tényleges használójának kötelessége. Jáműbehajtók átereszeinek építése, karbantartása és tisztántartása minden esetben ugyancsak az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

Fontos, hogy az összegyűjtött kerti hulladékokat, ágakat, egyéb szemetet se a vízelvezető árokba helyezzük el, hanem ezeket újrahasznosítási lehetőségeinek megfelelően kezeljük. Nem elegendő azonban az árkok rendszeres kaszálása, hanem szükséges a kaszálék és a hordalék folyamatos eltávolítása, valamint az átereszek tisztítása is, ami szintén az ingatlan tulajdonosának feladata. Kerüljük el azonban a burkolatlan, a növényzettel borított árok gyom irtószerrel történő növényzetmentesítését, mivel heves esőzések jelentős mennyiségű iszaphordalékot hordhatnak ki az árkokból, feliszapolódásokat okozva a rendszer alsóbb elemeinél.

Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy a csapadékvíz elvezetés szabályait nem helyi rendelet, hanem az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) számú kormányrendelet, közismertebb nevén az OTÉK 47. §-a tartalmazza az alábbiak szerint:
A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. (A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi és az országos rendeletben leírtaknak eleget tenni szíveskedjenek, hiszen közös érdekünk, hogy mind a magán, mind a közvagyont megvédjük. Együttműködésüket és segítő munkájukat előre is köszönöm.

Tamási Város Jegyzője

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei