ESEMÉNYNAPTÁR

Az elmúlt hetekben többen, különböző fórumokon és módon adtak aggódó hangot a Tamási, Vasút utca 13. szám alatti telephelyen működő cég tevékenységével kapcsolatban. A pontos informálás érdekében az alábbi tájékoztatást adom:

Közlemény a Vasút utcai hulladékfeldolgozóval kapcsolatban

Fenti telephelyen működő társaság „nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása” ipari tevékenység végzésére kapott engedélyt miután a tavalyi év során a társaság ügyvezetője telepengedély kiadása iránti kérelemmel fordult Tamási Város Jegyzőjéhez.

Tamási Város Jegyzője a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget téve a telepengedélyezési eljárás lefolytatása során a jogszabályban megjelölt szakkérdések tekintetében állásfoglalást kért az alábbi szakhatóságoktól:

  • Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya
  • Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környe-zetvédelmi Osztálya
  • Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya.


Tamási Város Jegyzője a fent nevezett szakhatóságok hatósági előírásait és kikötéseit határozatába belefoglalva adta ki a társaság részére a telepengedélyt. Az előírások teljesítését és az ezek szerinti működést nevezett hatóságok jogosultak ellenőrizni.

A telephelyen végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére a Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya adott ki kérelmező részére hulladékgazdálkodási engedélyt, az abban foglaltak betartatása az ő hatáskörükbe tartozik.

A társaság telepvezetője korábban arról tájékoztatott, hogy az itt tárolt és gyűjtött hulladék, illetve újrahasznosítható alapanyag feldolgozása, a szükséges technológia üzembe helyezését követően rövidesen megkezdődik.

Értesülésünk szerint a feldolgozás a mai napig nem indult el. A tárgyi telephelyen a műanyag hulladék mennyisége folyamatosan növekszik, amely körülmény az itt élők körében aggodalomra ad okot. Ezért az ügyben illetékes hatóságoknak a fennálló helyzetet írásban jeleztem.

Tisztelettel:

Porga Ferenc
polgármester

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei