ESEMÉNYNAPTÁR

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati elismerő címekről szóló 11/2005. (VI. 5.) számú önkormányzati rendeletében „Tamási Város Érdemes Pedagógusa”, „Tamási Város Érdemes Közszolgálati tisztviselője”, „Tamási Város Érdemes Közalkalmazottja”, „Év Polgárőre”, „Tamási Város Sportembere” elnevezésekkel elismerő címeket, továbbá „Dr. Várady János-díjat” alapított.

A „Tamási Város Érdemes Pedagógusa” kitüntető cím annak a közalkalmazotti vagy munka törvényköve hatálya alá tartozó jogviszonyban lévőnek adományozható, aki a pedagógus hivatás gyakorlása során hosszú ideig kiemelkedő szakmai munkát végzett az oktatás és nevelés területén, továbbá emberi magatartásával is érdemessé vált az elismerésre.

A „Tamási Város Érdemes Közszolgálati tisztviselője” kitüntető cím annak a közszolgálati tisztviselőnek (kormánytisztviselőnek, kormányzati ügykezelőnek, köztisztviselőnek, közszolgálati ügykezelőnek) adományozható, aki a közigazgatásban hosszú ideig kiemelkedő szakmai munkát végzett, továbbá emberi magatartásával is érdemessé vált az elismerésre.

A „Tamási Város Érdemes Közalkalmazottja” kitüntető cím annak a közalkalmazotti vagy munka törvényköve hatálya alá tartozó jogviszonyban lévőnek adományozható, aki közalkalmazottként a hivatása gyakorlása során hosszú ideig kiemelkedő munkát végzett a szakterületén, továbbá emberi magatartásával is érdemessé vált az elismerésre.

Évente legfeljebb kettő érdemes pedagógusi, egy-egy érdemes közalkalmazotti és köztisztviselői cím adományozható. Kivételes esetben (pl. valamelyik kitüntetésre több érdemesnek tartott személyre érkezik javaslat) a testület – a polgármester egyetértésével – növelheti az adományozható kitüntetések számát.
A cím adományozására a munkáltató, a nevelőtestület vagy munkahelyi kollektíva, az iskola- vagy óvodaszék, érdekképviseleti szerv, illetve önkormányzati képviselő vagy állandó bizottság tehet javaslatot.
A javaslatokat írásban kell március 31. napjáig eljuttatni a polgármesterhez.A „Tamási Város Sportembere” kitüntető cím annak a tamási származású vagy olyan személynek adományozható, aki legalább 5 éve folyamatosan a városban levő sportegyesület tagja és nemzetközi szinten kiemelkedő sporteredményt ért el és ezzel hozzájárult Tamási város jó hírnevének öregbítéséhez.
A cím adományozására bármely tamási lakóhellyel rendelkező választópolgár, illetve helyi egyesület, szervezet tehet javaslatot.
Évente legfeljebb egy cím adományozható.
A javaslatot írásban kell március 31. napjáig eljuttatni a polgármesterhez.A „Dr. Várady János-díj” annak adományozható, aki a városban az egészségügy vagy a szociálpolitika területén kiemelkedő munkát végzett.
A cím adományozására a munkáltató, a munkahelyi kollektíva, az érdekképviseleti szerv, illetve önkormányzati képviselő vagy állandó bizottság tehet javaslatot.
Évente legfeljebb egy cím adományozható.
A javaslatot írásban kell március 31. napjáig eljuttatni a polgármesterhez.

Az „Év Polgárőre” cím annak adományozható, aki a városban közbiztonság és a rend fenntartása, annak javítása érdekében tartósan kiemelkedő munkát végez és alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a közbizalmat vagy aki rendkívüli helyzetben kiemelkedő, példaértékű egyéni tevékenységről tesz tanúságot.
Évente legfeljebb egy cím adományozható.
(5) A cím adományozására helyi civil szervezet, illetve önkormányzati képviselő vagy állandó bizottság tehet javaslatot.
A javaslatot írásban kell március 31. napjáig eljuttatni a polgármesterhez.


Kérjük, hogy írásos javaslataikat a jelzett határidőig Tamási Város Polgármesteréhez szíveskedjenek személyesen, vagy postai úton (Tamási Város Polgármestere 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) eljuttatni.

A címek adományozásával kapcsolatban további részletek az Önkormányzati elismerő címekről szóló 11/2005. (VI. 5.) számú önkormányzati rendeletben találhatóak.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei