ESEMÉNYNAPTÁR

Tisztelt Lakosság!

Tisztelettel tájékoztatjuk az érintett lakosokat, hogy Tamási Város Önkormányzata a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról szóló 19/2003. (X. 12.) számú önkormányzati rendelet módosításával új ellátási formaként vezette be az iskolakezdési támogatást.

Ezen ellátási formára azon szülő, nevelőszülő, gyám nyújthat be igényt, akinek a gyermeke a városban található általános iskolába első évfolyamra beiratkozott és oda felvételt nyert és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének 200%-át (azaz az 57.000,- Ft-ot).

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet a tárgyév augusztus 1. napját követően szeptember 30. napjáig lehet benyújtani Tamási Város Polgármesteréhez címezve, a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 11. számú irodájában illetve a hivatal portáján, vagy a 7090 Tamási, Pf. 129. postacímre. A kérelemhez csatolni kell a köznevelési intézmény 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a gyermek az adott intézménybe felvételt nyert.

Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 5.000,- Ft.

A kérelem itt letölthető.

Tamási Város Polgármestere

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei