ESEMÉNYNAPTÁR

Tisztelt Üdülőtulajdonosok, érintett Lakástulajdonosok!

Ezúton is tájékoztatja Tamási Város Önkormányzata a városban üdülőként nyilvántartott épületek tulajdonosait, hogy 2019. október 9-től lehetőségük lesz üdülőépületeiket lakóépületté minősíteni.

A tulajdonosok kérésére önkormányzatunk módosította helyi építési szabályzatát (HÉSZ), az üdülőövezetet kertvárosias lakóövezetté minősítette - biztosítva ezáltal a lakóépületek létesítésének lehetőségét. Az övezet módosítása nem vonja maga után az épületek automatikus rendeltetésváltozását, csupán lehetőséget biztosít az átminősítésre. A lakássá minősítés műszaki feltételeit az az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szabályozza. Az eljárás két lépcsőben történik. Az első lépcsőben egy településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a településkép védelméről szóló Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete 21.§. alapján. Ezt követően a településképi eljárás határozatával lehet az illetékes kormányhivatalnál az átminősítést kezdeményezni.

Tájékoztatjuk továbbá a Szent István utcai, Árpád utcai, Béke utcai, Alma sori és Veres Péter utcai társasházak lakástulajdonosait, hogy a rendezési terv módosításával lehetőséget teremtettünk az épületekhez tartozó földterület tulajdoni viszonyainak rendezésére. Lehetőség nyílik tehát a jelenlegi használat szerinti telekalakításra, tulajdonjog szerzésre.

A fenti eljárásokkal kapcsolatosan bővebb felvilágosítást a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) Városüzemeltetési és Építéshatósági Irodájától kaphatnak személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő 8:00-18:00, csütörtök 8:00-16:30) az 1. számú irodában vagy telefonon a 74/570-800 (101. mellék) számon.

Tamási Város Önkormányzata

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei