ESEMÉNYNAPTÁR

Tisztelt ebtartó, ebtulajdonos!

Tájékoztatjuk, hogy hazánkban 2013. január 1. óta, minden 4 hónaposnál idősebb eb, csak az állat egyedi azonosítását lehetővé tevő transzponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható.

Ebtartás tájékoztató

Amennyiben jelöletlen eb kerül az állatorvos elé egy-egy vizsgálat, kezelés, vagy oltás alkalmával, az állatorvos az állat haladéktalan megjelölését kéri a tulajdonostól, annak elutasítása esetén pedig kezdeményezi a jegyzőnél az állatvédelmi bírság kiszabását. Az állatvédelmi bírság összege ebben az esetben, jogszabályban meghatározottak szerint: 45.000,- Ft, melynek kiszabása kötelező érvényű. Az eb tartója köteles a jegyzőnek bejelenteni, ha állata a 3 hónapos kort elérte, elhullott vagy elveszett, tartási helye három hónapot meghaladóan megváltozott, illetve új tulajdonoshoz került. A jegyző, a bejelentett ebekről nyilvántartást vezet. A fentiek alapján az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a kért adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az 15.000,- Ft-tól - 150.000,- Ft-ig terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Az ebtulajdonos (ebtartó) köteles minden három hónapnál idősebb ebet veszettség ellen beoltatni az alábbiak szerint:
- a három hónapos kort elért ebeket 30 napon belül,
- az első oltást követően 6 hónapon belül,
- ezt követően pedig évenként.

Az eb tartója köteles az eboltási könyvet megőrizni, felszólításra bemutatni, az új tulajdonosnak átadni. A kóbor, gazdátlan ebet a jegyző a gyepmesterrel befogatja, amelyet a tulajdonosa – a tartási költségek megtérítését követően – 14 napon belül kiválthat. A határidőig ki nem váltott ebbel a gyepmesteri telep kártalanítás nélkül rendelkezik. A fentiek alapján arra kérjük az eb tulajdonosokat, hogy jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve a 3 hónaposnál időseb ebeket jelentsék be hivatalunknál, a 4 hónaposnál idősebb kutyákat lássák el transzponderrel és a kötelező védőoltásokkal lássák el a kedvencüket.  


Tamási Polgármesteri Hivatal

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei