ESEMÉNYNAPTÁR

Tisztelt Lakosság, tisztelt Ebtartó!

Tamási Város területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján ismét sor kerül az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonosának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).

Kérjük a tisztelt Ebtartót, hogy a ebösszeíró adatlapot értelem szerűen töltse ki és legkésőbb 2019. május 31-ig juttassa el a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal részére az alábbi módokon:

  • Levélben postai úton az alábbi levélcímre: Tamási közös Önkormányzati Hivatal  7090 Tamási Szabadság u. 46-48.
  • Hivatal portáján, illetve az információs pultnál leadható
  • Elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formában) a tamasikozter@tamasi.hu e-mail címre.


Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatósági és Városüzemeltetési Osztályán (7090 Tamási Szabadság u. 46-48. 106. iroda), az Információs pultnál, illetve letölthetők IDE KATTINTVA; illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint – 2013. január 1-től – a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket szolgáltató állatorvosnál megjelöltetni. A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A regisztrált eb adatának megváltoztatása miatt történő adatmódosítás díjmentes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2019. 05.31-ét követően az Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal részére, a változást követő 15 napon belül!

Tamási Közös Önkormányzati Hivatal

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei