Tamási Város Önkormányzati Képviselő- Testületének hatályos rendeletei

A közterületi térfigyelő kamerarendszerről 14/2021. (IV. 1.)
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 41/2020. (XI. 26.)
A köztisztaság fenntartásáról 4/2021. (I. 28.)
A fizető parkolás rendjéről és díjáról 14/2017. (IV. 27.)
Az önkormányzati elismerő címekről 4/2020. (II.27.)
A településkép védelméről 7/2018. (V.31.)
A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat megrendezéséről és díjáról 25/2017. (IX. 28.)
A Partnerség rendjének szabályairól 7/2017. (III.31.)
Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról 27/2015. (X.30.)
A város helyi építési szabályzatáról - 14/2005. (VIII.7.)
A helyi adókról - 38/2020 (XI. 26.)
A közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól - 11/2014. (VIII. 29.)
A szeszesital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról - 3/2021. (I. 28.)
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről - 20/2009. (IX. 1.)
Az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről - 11/2009. (IV. 27.)
Állatok tartásáról - 20/1997. (XI. 22.)
Elektronikus hatósági ügyintézésről - 22/2005.(XI. 6.)
Fizető parkolás rendjéről és díjáról - 12/2004.(VI. 6.)
Helyi hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról - 21/2004.(XI. 7.)
Helyi védett értékek támogatásáról - 3/2006. (I. 26.)
Hulladékkezelési közszolgáltatásról - 7/2003. (III. 9.)
Intézményi térítési díjakról - 15/2008. (V. 5.)
Ivóvíz- és csatornahálózat használatának egyes szabályairól - 16/2005.(X. 9.)
Ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról - 2/2012. (I.1.)
Költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek és kimutatások tartalmi meghatározásáról szóló 7/2014. (V. 5.)
Környezet- és természetvédelemről - 14/2000.(VI.5.)
A helyi közművelődésről - 1/2020. (I.23.)
Közoktatásban alkalmazandó térítési és tandíjakról - 16/1997.(IX. 8.)
Közterület-felügyeletről - 19/2000.(IX.10.)
A Közterületek használatról - 15/2020 (V. 28.)
Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának helyi szabályairól, illetve egyes juttatásokról és támogatásokról - 18/2001. (XI. 4.)
Lakáshoz jutás és lakásfelújítás helyi pénzbeli támogatásáról - 14/1992.(V.21.)
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről - 32/2020. (X. 1.)
Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról - 20012001. (XII. 8.)
Önkormányzati támogatásokról - 14/2008.(V.5.)
Önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól - 8/2000. (IV. 3.)
Vagyonrendelet mellékletei
Parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról - 22/2020. (VI. 25.)
Piactartáshoz kapcsolódó szabályokról - 14/2001. (X. 14.)
Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról - 9/2011. (IV. 1.)
Szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról - 19/2003. (X. 12.)
Szociális földprogramról - 17/2011. (VIII. 15.)
Talajterhelési díj helyi szabályairól - 22/2004. (XI. 7.)
Tamási Kártyáról- 8/2012. (III. 1.)
Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról - 19/2014. (XI.28.)
Temetőről és a temetkezésről - 12/2010.(VIII. 30.)
Városi címer és zászló alkotásáról és használatáról - 10/1991. (VIII.26.)
Közterületek használatról szóló önkormányzati rendelet közérthető formában
Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet közérthető formában
Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásokról - 18/2015. (VII. 6.)
A szálláshelyek akadálymentesítésének támogatásáról 17/2016. (VI. 30.)

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei